چشم‌انداز جدیدی از تغییر اقلیم بر اساس عکسهای ماهواره‌های ناسا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز جدیدی از تغییر اقلیم بر اساس عکسهای ماهواره‌های ناسا

در بیست سال گذشته ماهواره‌های سازمان فضایی آمریکا - ناسا - زندگی روی زمین را رصد کرده‌اند. حالا داده‌های این مشاهدات به صورت تصاویر زمان‌گریز تدوین شده‌اند. دانشمندان می‌گویند به این ترتیب چشم‌انداز جدیدی از تغییر اقلیم و جستجوی زندگی در سیارات دیگر خلق می‌شود. گزارش پل بلیک Paul Blake را ببینیم.