حمله پلیس پاپوآ و گینه‌نو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله پلیس پاپوآ و گینه‌نو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس

پلیس پاپوآ و گینه‌نو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس حمله کرد. پلیس دست کم چهل نفر از پناهجویان را از این اردوگاه خارج کرده، ولی هنوز بیش از سیصد نفر در آنجا باقی مانده‌اند. یک ماه پیش دولت پاپوآ و گینه‌نو اعلام کرد این اردوگاه تعطیل است و پناهجویان باید به اردوگاه دیگری منتقل شوند، ولی بیشتر پناهجویان نمی‌خواهند از این اردوگاه خارج شوند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.