مبارزه با خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف جهان

"کسی را جا نگذارید"، این شعار کمپین امسالِ سازمان ملل بود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان. هزاران زن در شهرهای مختلف جهان برای شرکت در این روز به خیابانها آمدند. فرانسه قول داده است که قوانین جدیدی برای حمایت از زنان تصویب کند، در ایتالیا هم از صدها زن دعوت شد که در پارلمان صحبت کنند. گزارش ویرجینیا لانگبرگ را ببینید

موضوعات مرتبط