سفر دشوار پاپ به میانمار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر دشوار پاپ به میانمار

در آستانه سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به میانمار، اقلیت کاتولیک، خود را برای استقبال آماده می کند. در کنار شور و شوق کاتولیک ها، این سفر برای خود پاپ سفر حساسی است. صحبت از اقلیت روهینگیا می تواند واکنش حکومت میانمار را به دنبال داشته باشد و سکوت در مورد وضعیت این اقلیت مسلمان، با انتقادهای بسیاری همراه خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط