امید به باز شدن قفل بزرگترین کارخانه نساجی افغانستان با سپردن آن به دست پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امید به باز شدن قفل بزرگترین کارخانه نساجی افغانستان با سپردن آن به دست پاکستان

هر چند سیاست بر رابطه افغانستان و پاکستان سایه انداخته اما اقتصاد هنوز روزنه امیدی است برای همکاری دو کشور. کابل به تازگی مسئولیت بزرگ‌ترین کارخانه نساجی این کشور را به پاکستان سپرده. این کارخانه در گذشته بخش بزرگی از نیازمندی‌های ارتش افغانستان را تامین می‌کرد.

خبرنگارمان اسماعیل شهامت در چهارمین گزارش از سری گزارش‌های "سایه‌روشن‌های زندگی در قندهار" از کارخانه متروکه نساجی این ولایت دیدن کرده.