درخواست تصویب کنوانسیون حقوق معلولان در تاجیکستان

معلولان تاجیکستان

شماری از سازمانهای بین‌المللی و گروههای جامعه مدنی تاجیکستان با صدور بیانیه‌ای از دولت این کشور خواسته‌اند که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را بی‌درنگ امضا و تصویب کند.

زیر این بیانیه که امروز پنج‌شنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) منتشر شد، ۵۰ سازمان غیردولتی، از جمله انجمن افراد دارای معلولیت تاجیکستان، عفو بین‌الملل، سازمان بلژیکی مشارکت بین‌المللی حقوق‌بشر و دهها سازمان محلی دیگر امضا کرده‌اند.

این بیانیه در آستانه "روز جهانی افراد دارای معلولیت" که با ۳ دسامبر مصادف است، منتشر شده و در آن آمده است که تاجیکستان تنها کشور آسیای میانه است که این کنوانسیون را هنوز امضا و تصویب نکرده است. بسیاری از کشورهای جهان این سند را امضا کرده‌اند.

گروههای مدافع حقوق بشر می‌گویند که افراد دارای معلولیت در تاجیکستان در عرصه‌های آموزش و پرورش، کار و اشتغال و بهداشت همواره با تبعیض روبرو هستند.

به گفته منتقدین تعریف معلولیت در قوانین تاجیکستان با معیارهای بین‌المللی هماهنگ نیست و دولت به حقوق افراد دارای معلولیت به طور بایسته ارج نمی گذارد؛ از جمله، در ساختمان آپارتمانها و تاسیسات دولتی و اجتماعی و در وسایل مسافربری در شهرها و روستاهای تاجیکستان هنوز هم امکانات و سهولتهایی برای تردد و رفت و آمد افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نمی‌شوند و امکانات ایجاد شده با نیازهای این افراد سازگار نیست و این باعث می شود که این افراد با دشواریهایی روبرو شوند.

رئیس جمهوری تاجیکستان در اواسط خردادماه سال جاری (۷ ژوئن ۲۰۱۷) برنامه ملی فعالیتها برای اجرای توصیه‌های کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر را امضا کرد که طبق آن دولت متعهد است که تا آخر سال ۲۰۱۷ این کنوانسیون بین‌المللی را امضا و تصویب کند.

ولی در آستانه روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت، هنوز خبری از امضای این کنوانسیون در تاجیکستان در دست نیست، هرچند طی سالهای اخیر تدابیری برای بهبودی وضع معلولان اندیشیده است.

مثلا وزارت بهداشت تاجیکستان گروهی کاری برای شناسایی فوری افراد دارای معلولیت تاسیس داده و براساس استراتژی توسعه آموزش و پرورش این کشور، قرار است کودکان دارای معلولیت بتدریج در مؤسسات آموزش همگانی ادغام شوند و سیستم آموزشی فراگیر باید تا سال ۲۰۳۰ به طور گسترده به راه انداخته شود.

گروههای مدافع حقوق بشر می گورند که امضا و تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت زمینه قانونی برای از میان بردن همه گونه انواع تبعیض و تعصب علیه افراد دارای معلولیت را فراهم خواهد کرد.

براساس آمار رسمی، در تاجیکستان حدود ۱۷۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به سر می برند، ولی منابع غیررسمی شمار این افراد را بمراتب بیشتر می دانند. طی سالهای اخیر مقامات تاجیک بارها در نظام ثبت افراد دارای معلولیت بازنگری کرده و هزارها نفر را از فهرست افراد دارای معلولیت خارج کرده‌اند.

موضوعات مرتبط