توافق بزرگترین تولید کنندگان نفت برای حفظ سطح تولید فعلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق بزرگترین تولید کنندگان نفت برای حفظ سطح تولید فعلی

بزرگترین تولید کنندگان نفت موافقت کرده‌اند میزان سطح تولید فعلی تا پایان سال آینده میلادی تمدید کنند. امسال، اعضای اوپک و روسیه توافق کرده بودند که برای تثبیت قیمت نفت، تا اول بهار آینده، میزان تولید را کاهش دهند. درعین حال، آنها ابراز آمادگی کرده‌اند که درصورت تمام شدن مازاد عرضه و پیش از اینکه بازار قیمت را ناگهانی افزایش دهد، سطح تولید را افزایش دهند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط