تعداد افرادی که از خشونت‌های کنگو فرار می‌کنند از 'خاورمیانه بیشتر' است

مردم در حال فرار از منازل خود در جمهوری دمکراتیک کنگو حق نشر عکس AFP

براساس تازه‌ترین یافته‌های سازمانهای کمک‌رسانی، درگیری و خشونتها در جمهوری دمکراتیک کنگو باعث شده است که یک میلیون و هفتصد هزار نفر در سال جاری میلادی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند؛ رقمی که به گفته این سازمانهای امدادرسانی منجر به "بحرانی عظیم" در این کشور شده است.

به گفته این سازمانها، این بحران باعث شده است که جمهوری دمکراتیک کنگو برای دومین سال پیاپی به عنوان کشوری که بیشترین صدمات را از خشونتها متحمل شده، شناخته شود.

اورلیک بلوم، رئیس "شورای پناهجویان نروژ در جمهوری دموکراتیک کنگو"، می‌گوید که "این بحران عظیم باعث شده که تعداد افرادی که از خشونتها فرار می‌کنند از سوریه، یمن و عراق بیشتر باشد."

درگیری‌ها بین گروه‌های مسلح متخاصم در این کشور سالهاست که باعث بی‌ثباتی شده است. برگزار نشدن انتخابات در سال گذشته میلادی این بی‌ثباتی را تشدید کرد.

براساس گزارش تازه "مرکز نظارت بر بیجاشدگان داخلی" در حدود ۵۵۰۰ نفر در هر روز در سال جاری مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های مسلحانه تازه، افزایش تعداد درگیری‌های قدیمی‌تر در کشور و برگزار نشدن انتخابات از جمله مهمترین دلایل این وضعیت است.

جمهوری دمکراتیک کنگو کشوری بزرگ و سرشار از منابع غنی است؛ اما سالها درگیری و خشونت باعث شده است تا مردم در فقر زندگی کنند و زیرساختارهای کشور از بین برود.

جوزف کابیلا،رئیس جمهور، در سال ۲۰۰۱ و به دنبال ترور پدرش، لوران کابیلا، به قدرت رسید.

جوزف کابیلا دوبار پیاپی رئیس جمهور شده است و قانون اساسی کشور وی را از شرکت در انتخابات برای بار سوم، منع کرده است.

منتقدین آقای کابیلا می‌گویند که دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات، باقی ماندن آقای کابیلا در قدرت است.

موضوعات مرتبط