رویدادهای محیط زیستی سال 2017 میلادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در سال ۲۰۱۷ چه بر محیط زیست زمین گذشت

در سال ۲۰۱۷ میلادی دانشمندان گفتند آب شدن یخ های قطب ها سریعتر از پیشبینی ها بوده است. پدیده ای که می گویند نتیجه گرمایش زمین است. دو سال پیش کشورهای جهان در پاریس توافق کردند که تولید گازهای گلخانه ای را کاهش بدهند تا از گرمایش بیشتر زمین جلوگیری کنند. اما فعالان محیط زیست انتقاد می کنند که بعد از دو سال اقدامات کشورها کند بوده است. شهریار صیامی نگاهی انداخته به رویدادهای محیط زیستی سال پیش. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط