استعفای اعتراضی گزارشگر با سابقه بی‌بی‌سی، کری گریسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای اعتراضی گزارشگر با سابقه بی‌بی‌سی، کری گریسی

در بریتانیا خبری که در صدر عناوین روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها قرار گرفته، استعفای «کری گریسی»، یکی از گزارشگران با سابقه بی‌بی‌سی، در اعتراض به نابرابری دستمزدهای زنان و مردان در این سازمان است. عدم تساوی در دستمزدهای کارکنان بی‌بی‌سی ، حدود یک سال است که به یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی تبدیل شده که این سازمان با آن دست به گریبان است. شادی الهی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط