گزارشی از وسعت ویرانی جنگ در موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از وسعت ویرانی جنگ در موصل

بیش از پنج ماه از شکست داعش در موصل مى‌گذرد. جنگى که نه ماه طول کشید و سختترین جنگ از زمان جنگ جهانى دوم لقب گرفت. با ویرانى‌ها و کشته‌هاى بسیار. گرچه بخش شرقى موصل به زندگى بازگشته، اما وضع در بخش غربى شهر و به ویژه موصل قدیمى فرق مى‌کند. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد و فیلمبردارش کرِمانج هوشیار، به موصل غربى برگشته و شاهد این بوده‌اند که هنوز زیر آوار شهر پر از جسد غیرنظامیان است.

موضوعات مرتبط