نمایشگاه خودرو مخصوص زنان در عربستان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه خودرو مخصوص زنان در عربستان سعودی

در عربستان سعودی اولین نمایشگاه خودرو مخصوص زنان برگزار شده. چند ماه پیش ملک سلمان دستور لغو منع رانندگی زنان را صادر کرد. اقدامی که بسیاری آن را گامی بزرگ در استقلال زنان در این کشور محافظه کار می دانند. شرکت های خودروسازی هم سعی دارند از این فرصت نهایت استفاده را برای فروش خودروهایشان بکنند.

کاترین آرمسترانگ گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط