قطع همکاری مجله ووگ با عکاسان متهم به آزار جنسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع همکاری مجله ووگ با عکاسان متهم به آزار جنسی

دو نفر از مشهورترین عکاسان مُد از کار برای مجله ووگ و بعضی نشریات مشابه برکنار شده‌اند: ماریو تستینو و بروس وبر. روزنامه نیویورک تایمز گزارشی درباره اتهام‌های بدرفتاری جنسی آنها با مدل‌های جوان منتشر کرده. خود آنها این اتهام‌ها را رد می‌کنند. جزئیات در گزارشی از آدینا کمپبل.

موضوعات مرتبط