نان باگت از  غلات محلی در سنگال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نان باگت از غلات محلی در سنگال

یکی از میراث دوران استعمار فرانسه در سنگال، نان باگت است. روزانه میلیونها باگت در این کشور فروخته می‌شود؛ ولی گندمی که برای پختن آن استفاده می‌شود وارداتی است. چندسالی است که کمپینی از طرف مقام‌های سنگال شروع شده که مردم را برای خرید باگت با غلات محلی تشویق می‌کند. گزارش لائِلی اَجووی از داکار را ببینیم.

موضوعات مرتبط