محدودیت ترکیه بر رسانه‌ها درباره گزارش کردن حمله علیه عفرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت ترکیه بر رسانه‌ها درباره گزارش کردن حمله به عفرین

دولت ترکیه محدودیتهای زیادی برای گزارش جنگ علیه کردهای عفرین در سوریه وضع کرده است. ده‌ها نفر برای اعتراض به جنگ بازداشت شده‌اند. اما تلاش برای گزارش وضعیت آنطرف مرز ادامه دارد. ژیار گل گزارش می‌دهد