مصاحبه با رئیس سازمان سیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با رئیس سازمان سیا

دو نفر از مقامهای آمریکا دیشب در چند موضوع مختلف از حکومت ایران انتقاد کردند. هم رئیس سازمان سیا و هم سفیر آن کشور در سازمان ملل، ایران را به خاطر آنچه تهدیدات غیرهسته‌ای حکومت ایران نامیدند، به مقابله به مثل تهدید کردند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.