درگیری پناجویان در بندر کاله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگیری پناهجویان در بندر کاله

فرانسه گفته تعداد بیشتری پلیس ضدشورش در کاله مستقر می‌کند. بندری که محل زندگی صدها پناهجوست و حالا آنها به جان هم افتاده‌اند. مهاجران اریتره‌ای و افغان با هم درگیر شدند و حدود بیست نفر زخمی شدند، چند نفر از آنها با گلوله. به گفته وزیرکشور فرانسه خشونت‌ها به میزانی رسیده که زندگی در کاله هم برای مردم و هم برای مهاجران غیرقابل تحمل شده است. کسری ناجی گزارش می‌دهد.