پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ چیست؟

پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ، فعالیت جمعی نسبتا جدیدی است، برای کمک به سلامت فرد و محیط زیست. این حرکت از سوئد شروع شد و رفته رفته در جاهای دیگر هم، طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. جزئیات در گزارش گرِگ داوسون.