هزاران نفر در مسکو علیه پوتین تظاهرات کردند

تظاهرات مسکو حق نشر عکس Reuters

هزاران شهروند روسی با برگزاری تظاهراتی در خیابان‌های مسکو، پایتخت روسیه، یاد بوریس نمتسوف، از منتقدان ولادیمیر پوتین را در سالگرد قتلش گرامی داشتند.

آقای نمتسوف، از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در فوریه سال ۲۰۱۵ در سن ۵۵ سالگی به ضرب گلوله کشته شد.

تظاهرات روز یکشنبه ۲۵ فوریه در حالی برگزار شد که سه هفته دیگر انتخابات ریاست جمهوری روسیه در این کشور برگزار خواهد شد.

تظاهرکنندگان خواهان کناره‌‌گیری آقای پوتین از قدرت شدند.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس AFP
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس AFP
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA