حزب سوسیال دموکرات آلمان با تشکیل دولت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد

آلمان حق نشر عکس Getty Images
Image caption رای گیری تمامی شب در دفترمرکزی حزب سوسیال دموکرات ادامه داشت

حزب سوسیال دموکرات آلمان به تشکیل حکومت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد و به این ترتیب صدراعظم آلمان می تواند برای چهارمین بارتشکیل دولت بدهد.

با آرای اعضای حزب سوسیال دموکرات و این توافق، اکنون به پنج ماه بن بست سیاسی آلمان بعد از انتخابات سپتامبر گذشته خاتمه داده شد.

اگرچه براساس گزارشها در حزب سوسیال دموکرات بین رهبری حزب که خواهان پیوستن به ائتلاف بود و جناح افراطی جوان حزب مخالف ائتلاف شکاف به وجود آمده بود.

بدین ترتیب خانم مرکل می‌تواند مقام صدراعظمی خود را حفظ کند.

حق نشر عکس Getty Images

آنگلا مرکل که مدت ۱۲ سال برسر قدرت بوده است به حزب سوسیال دموکرات تبریک گفت.

در تویترحزب خود، خانم مرکل نوشت:"به خاطر منافع کشورمان مشتاق همکاری هستم."

رای دهندگان حزب سوسیال دموکرات با ۶۶درصد رای موافق این ائتلاف را تصویب کردند.

رای گیری دردفتر مرکزی حزب سوسیال دموکرات، در شهر برلین شنبه شب صورت گرفت.


دلیل این بن‌بست سیاسی چه بود؟

در ۱۲ سال گذشته که خانم مرکل زمام امور را در آلمان در دست داشت، حزب چپ میانه سوسیال دموکرات هشت سال گذشته را مشترکا به همراه حزب راست میانه دموکرات مسیحی در قدرت بود.

اما پس از نتایج تاریخی ضعیف سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات سپتامبر گذشته، مقامات حزب گفتند که حزب به جمع مخالفان دولت خواهد پیوست.

فشارها بر حزب سوسیال دموکرات از نوامبر گذشته افزایش یافته است، یعنی از زمانی که خانم مرکل نتوانست ائتلافی را با حزب دموکرات آزاد و همچنین حزب سبزها تشکیل دهد.

خانم مرکل حال باید رهبران حزب سوسیال دموکرات را متقاعد می کرد که به اندازه کافی اهداف مشترکی بین این حزب و حزب راست میانه دموکرات مسیحی وجود دارد که بتوان مذاکرات رسمی تشکیل ائتلاف را آغاز کرد.


اولاف شولت، سرپرست حزب سوسیال دموکرات، اعلام کرد که " حال وضعیت ما روشن شد .حزب سوسیال دموکرات در دولت آینده خواهد بود."

حق نشر عکس AFP
Image caption با اعلام نتیجه رای گیری اعضای حزب سوسیال دموکرات با شادی از آن استقبال کردند

فولکر بوفیر،عضو بلند پایه حزب دموکرات مسیحی آلمان نتیجه این رای‌گیری را " روزی خوب برای مردم کشورمان و نتیجه‌ای مثبت برای آینده آلمان" توصیف کرد.

خانم مرکل حال با چالش های زیادی منجمله مخالفت‌های حزب "آلترناتیو برای آلمان" یا AfD روبروست.

این حزب که مخالف سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل است، برای اولین بارتوانست با بدست آوردن ۱۲ درصد آرا به پارلمان راه پیدا کند و اکنون بزرگترین حزب مخالف دولت را تشکیل می دهد.

موضوعات مرتبط