موفقیت یونیسف در کاهش کودک همسری؛ وضع ایران همچنان خراب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت یونیسف در کاهش کودک همسری؛ وضع ایران همچنان خراب

کودک همسری یا ازدواج کودکان، معضلی که حالا یونیسف می گوید تلاش ها علیه اش، موثر بوده است. آمار تازه منتشر شده نشان می دهد، کاهش اصلی شمار ازدواج های زیر هجده سال، به ویژه در جنوب آسیا و آفریقا کم شده است. آنطور که علی همدانی در گزارشش می گوید با وجود تلاش فعالان ایرانی اما پدیده کودک همسری در این کشور همچنان باب است. این گزارش را ببینید.