روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه دیدار کردند

حق نشر عکس president.tj

شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان وارد دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شده است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، و مقامات بلندپایه این کشوردر فرودگاه شهر دوشنبه، از آقای میرضیایف و هیات همراهش استقبال کردند. در مسیر حرکت او از فرودگاه دوشنبه تا کاخ ملت یا کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان هزاران دانش‌آموز با گل و پرچم‌های دو کشور صف کشیده بودند.

در مراسم استقبال از رئیس‌جمهوری ازبکستان در کاخ ملت که صبح آدینه ۱۸ اسفند برپا شد، ۲۱ گلوله توپ شلیک شد.

این نخستین سفر آقای میرضیایف به تاجیکستان از زمان در دست گرفتن زمام قدرت در ازبکستان در یک و نیم سال پیش است. مقامات تاجیک گفته‌اند که در این سفر بیش از ۲۰ سند رسمی میان دو کشور امضا خواهد شد، از جمله در زمینه حل اختلافات مرزی، گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره.

حق نشر عکس president.tj

سایت ریاست جمهوری تاجیکستان نخستین سفر دولتی آقای میرضیایف به تاجیکستان را "آغاز مرحله نو رشد و گسترش مناسبتهای نیک دوستی و همسایگی" خوانده و ابراز امیدواری کرده که دیدار او و امضای اسناد تازه "برای تحکیم دوستی مردمان دو کشور" زمینه مساعدی فراهم کند.

پیشاپیش سفر آقای میرضیایف هیات‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ازبکستان وارد دوشنبه شده و گفت وگوهایی با همتایان تاجیک خود در زمینه های مختلف انجام دادند. از جمله، طی دو روز اخیر گروههای کاری دو کشور برای تعیین خطوط مرزی ملاقاتهایی انجام داده‌اند. قرار است امروز موافقت نامه‌ای در این باره نیز امضا شود.

روز پنج شنبه تاجران و بازرگانان تاجیک و ازبک همایشی اقتصادی برگزار کردند. امروز نمایشگاه تولیدات ازبکستان در دوشنبه با شرکت هردو رئیس جمهور باز می‌شود. هنرمندان دو کشور نیز کنسرتی برپا می کنند.

حق نشر عکس president.tj

پیشتر ازبکستان از پایه گذاری مجسمه های عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی، شعرای معروف قرن نهم خورشیدی که در محافل ادبی همیشه نماد دوستی مردمان تاجیک و ازبک توصیف می شوند، در شهر سمرقند خبر دادند. تاجیکستان هم در اقدامی متقابل به بنیاد پارکی به نام علی شیر نوایی آغاز کرده است.

مهم ترین توقعی که بسیاری از مردم تاجیکستان از سفر آقای میرضیایف به دوشنبه دارند، لغو نظام روادید است که از سال ۲۰۰۱ به این سو میان دو کشور جاری است و باعث شده هزاران خانواده سالها از دیدار اقوامشان محروم باشند.

طی یک هفته اخیر مقامات تاجیکستان و ازبکستان دستکم ۹ گذرگاه مرزی بین دو کشور را بازگشوده اند. انتظار می رود امروز سندی در مورد مقررات رفت آمد اتباع تاجیکستان و ازبکستان به قلمرو همدیگر هم امضا شود.