انتخابات ریاست جمهوری روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه

داریوش رجبیان که برای پوشش انتخابات روسیه به مسکو رفته است، به آخرین تلاشهای نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب آرای مردم پرداخته است.