رفتار خشونت‌آمیز ترکیه با مهاجران غیرقانونی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رفتار خشونت‌آمیز ترکیه با مهاجران غیرقانونی

سازمان‌های امداد از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که ادعاهای روزافزون درباره رفتار خشونت‌آمیز گارد ساحلی ترکیه با مهاجران غیرقانونی را نادیده نگیرد. دو سال پیش بود که اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد جلوگیری از رسیدن مهاجران غیرقانونی به اروپا، به توافق رسیدند. بی‌بی‌سی به ویدئوهایی دست یافته که نشان می‌دهد گارد ساحلی ترکیه، گروهی از مهاجران را که سعی دارند بصورت غیرقانونی به یونان بروند، با باتوم کتک می‌زنند. گوین لی (Gavin Lee) از جزیره لِزبوس گزارش می‌دهد.