برنامه گوگل برای همکاری نزدیک‌تر با رسانه‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه گوگل برای همکاری نزدیک‌تر با رسانه‌ها

بعد از هفته‌ای که خبرهای مربوط به فیسبوک، روی سهام غول‌های تکنولوژی دیگر هم تاثیر گذاشت، گوگل تصمیم گرفته پول بیشتری برای همکاری نزدیک‌تر با رسانه‌های خبری صرف کند، از جمله مبارزه با خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست. آمول راجان، خبرنگار ارشد حوزه رسانه در بی‌بی‌سی از داخل کمپ گوگل در سلیکون ولی گزارش می‌دهد.