آشنایی با کالج نظامی سلطنتی موسیقی ارتش بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشنایی با کالج نظامی سلطنتی موسیقی ارتش بریتانیا

از فراخوان شیپور در میدان جنگ گرفته تا گروه‌هایی که در مراسم رسمی مارش نظامی می‌نوازند، پیوند موسیقی با ارتش تاریخی قدیمی دارد. بیش از ۱۶۰ سال است که نوازندگان ارتش بریتانیا در ساختمان نِلِر هال (Kneller Hall) در لندن تعلیم می‌بینند. اما این ساختمان تاریخی به زودی به فروش خواهد رسید و کالج نظامی سلطنتی موسیقی امیدوار است که بتواند مجموعه‌ای از قطعات موسیقی و خاطرات قدیمی این آموزشگاه را در آرشیوی جمع‌آوری کند. گزارش تیم مافِت را ببینیم.