موسیقی درمانی برای سگ‌های ردیاب در اسپانیا

سگ های ردیاب
Image caption درمحل نگاهداری سگ های ردیاب دستگاه های پخش موسیقی کلاسیک و تهویه هوا نصب خواهد شد

پلیس مادرید، پایتخت اسپانیا، برای کاهش استرس ۲۲ سگ ردیاب خود از موسیقی درمانی استفاده می‌کند.

قراراست برای کاهش استرس و بهتر کردن زندگی این سگ‌ها دستگاه‌هایی مخصوص برای پخش موسیقی کلاسیک نصب شود.

موسیقی کلاسیک که برای سگهای رد یاب چندین بار در روز پخش می شود تکنیک " تاثیر موزارت " نام گرفته است.

واحدهای مبارزه با مواد مخدر و یافتن مواد منفجره این ۲۲ سگ ردیاب را در اختیار دارند.

به گفته شورای شهر مادرید که ناظر بر امور پلیس این شهر است سگ‌های ردیاب در انجام وظایف خود با استرس زیادی روبرو هستند.

شورای شهر در بازسازی محل نگاهداری این سگ‌ها با نصب دستگاه های تهویه هوا و پخش موسیقی رفاه بیشتری برای آنها فراهم می آورد.

این سگ ها در ردیابی مواد مخدر و مواد منفجره تخصص دارند .

در سال ۲۰۱۲ نتیجه یکی از مطالعات مربوط به رفتارحیوانات که در یک مجله دامپزشکی انتشار یافت حاکی از آن بود که موسیقی در کاهش استرس سگ‌ها تاثیر دارد.

Image caption سگ های پلیس شهر مادرید در رد یابی مواد مخدر و منفجره تخصص دارند

رافائل دلاخواندارا، رئیس واحد مبارزه با مواد مخدر مادرید می‌گوید که تسهیلات جدید باعث می شود که سگهای ردیاب بهتر ماموریت خودرا انجام دهند.

به گفته این افسر پلیس سگ‌های ردیاب نه تنها آرامش بلکه باید محرک های لازم را داشته باشند تا هوشیار باقی بمانند و برای انجام وظایف و فرمان هایی که سریعا به آنها داده می شود واکنش سریع نشان دهند.

قرار است در محل نگاهداری این سگ‌ها دستگاه های تهویه هوا هم نصب شود تا در معرض گرمای شدید در تابستان وسرما در زمستان قرارنگیرند.