نظرسنجی برای بی‌بی‌سی؛ سه چهارم شرکت‌کنندگان گفتند جامعه‌شان دچار تفرقه و اختلاف است

اختلافات حق نشر عکس Getty Images

این یادداشت از مجموعه "عبور از فاصله‌ها" است که به مرور در بی بی سی منتشر می شود.

نتایج یک نظرسنجی از ٢٧ کشور دنیا که به سفارش بی‌بی‌سی انجام شده نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان، اختلافات سیاسی را بزرگترین عامل تنش در کشورهای خود می‌دانند.

در مجموع در این بررسی بین‌المللی سه چهارم شرکت کنندگان گفتند که جامعه‌شان دچار تفرقه و اختلاف است و یک سوم آنها شدت این اختلاف و شکاف را "خیلی زیاد" ارزیابی کردند.

علاوه بر این، اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند این شکاف و اختلاف رو به افزایش است و کشورشان از ده سال گذشته قطبی‌تر شده است. فقط ١٦ درصد پاسخ دهندگان اختلاف و تفرقه را در جامعه خود کمتر از ده سال قبل دانستند.

این بررسی نشان می‌دهد مردم در کشورهای اروپایی که مهاجرت به آنها زیاد است (فرانسه، آلمان، بریتانیا) عامل تنش اجتماعی را شکاف بین مهاجران و مردم بومی می‌دانند اما در کشورهایی که مهاجرت به آنها کمتر است مثل مجارستان، فاصله فقیر و غنی یا تضادهای سیاسی بیشتر عامل اختلافات اجتماعی قلمداد می‌شود.

در این نظرسنجی پنج کشور آرژانتین، برزیل، مکزیک، شیلی و پرو هم شرکت داشتند. در این منطقه دنیا، آمریکای لاتین، سه چهارم مردم اساس تنش و اختلاف در جامعه را مسائل سیاسی و شکاف فقر و غنی می دیدند.

بر اساس این نظر سنجی که نزدیک به نوزده هزار و پانصد نفر در آن شرکت کردند، مردم اروپا بیشتر از هر منطقه دنیا فکر می‌کنند که جامعه‌شان از ده سال قبل بیشتر دچار تفرقه و اختلاف شده است (٦٦ درصد). نزدیک به نیمی از این پاسخ‌دهندگان اروپایی (٤٧ درصد) احساس می‌کند تساهل و مدارا در کشورشان کمتر شده است.

گلن گاتفرید که این نظرسنجی را سرپرستی کرده می‌گوید: "در تمام اروپا روند یکسانی دیده می شود، حداقل سه چهارم پاسخ دهندگان جامعه خود را تا حدی یا خیلی دچار اختلاف و شکاف می دانستند."

در بین کشورهای اروپایی که مردم بیشترین شکاف را در جامعه احساس می‌کردند، صربستان، ایتالیا، مجارستان، بریتانیا و لهستان در صدر جدول بودند و کمترین شکاف را مردم ترکیه، فرانسه، سوئد، بلژِک و آلمان احساس می کردند.

بعد از اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی (٥٩ درصد) مناطقی بودند که مردمشان بیشتر کشور خود را دچار تنش و اختلاف دانستند. این میزان در پاسخ‌دهندگان آسیایی ٤٨ درصد بود.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که در آمریکای لاتین اختلافات سیاسی بسیار برجسته تر از اروپا است و بیش از نیمی از شرکت کنندگان آن را عامل تنش اجتماعی دانستند. در حالی که ٦٨ درصد شرکت کنندگان اروپایی جامعه خود را بیشتر از ده سال قبل گرفتار شکاف و تفرقه می‌دانند، در آمریکای لاتین این رقم به میزان قابل توجهی کمتر بود: ٥٩ درصد.

این نظرسنجی برخی روندهای مثبت را هم نشان می‌دهد.

دو سوم کل شرکت کنندگان قبول داشتند که تشابهات مردم بیش از اختلافات آنها است و فقط درصد کوچکی فکر می‌کردند که اختلاط افراد با پیش‌زمینه‌های فرهنگی متفاوت باعث تنش می‌شود.

یک سوم شرکت کنندگان معتقد بودند گاهی سوء‌تفاهم فرهنگی ممکن است باعث تنش شود اما این را مسئله ای حل‌شدنی می‌دانستند. ٤٠ درصد معتقد بودند که تفاوت‌های فرهنگی باعث درک و احترام متقابل می‌شود.

در بین این ٢٧ کشور، کشوری که پاسخ‌دهندگانش کمتر از هر جای دیگر جامعه خود را دچار شکاف و نفاق می‌دیدند عربستان سعودی بود (٣٤ درصد) و فقط سی درصد شرکت کنندگان احساس می کردند که اختلافات اجتماعی در ده سال گذشته در این کشور بیشتر شده است.

حق نشر عکس Ipsos poll for the BBC

موضوعات مرتبط