داستان بازگشت دختری از جنگ به وطن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان بازگشت دختری از جنگ به وطن

چهارشنبه ۲۵ آوریل چهار کودک تاجیک از عراق به تاجیکستان بازگردانده شدند. آنها از جمله ده‌ها کودک تاجیکی هستند که پدرمادرشان آنها را با خود به عراق و سوریه برده و خودشان در جنگ‌ها کُشته شده‌اند یا معلوم نیست بر سر آنها چه آمده. سهراب ضیا به دیدن یکی از این کودکان رفته که اخیراً از بغداد به دوشنبه بازگردانده شده اشت.

موضوعات مرتبط