'نگرانی از وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای میانه‌'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'نگرانی از وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای میانه‌'

شرکت‌کنندگان یک همایش بین‌المللی در شهر دوشنبه، وضع آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای میانه‌ را نگران کننده خوانده‌اند. به گفته آنها، تفکر رایج در این منطقه نمی‌گذارد که آزادی بیان در آسیای میانه ریشه بدواند. در رده بندی تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، به جز ازبکستان، وضع آزادی مطبوعات در جمهوری‌های دیگر آسیای میانه‌ در مقایسه‌ با سال گذشته یا افت کرده یا بی‌تغییر مانده. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.