پرده‌برداری از مجسمه کارل مارکس در زادگاهش در آلمان

حق نشر عکس Reuters
Image caption این مجسمه هدیه کشور چین به آلمان است

در دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس، فیلسوف و نظریه پرداز کمونیست از مجسمه برنزی او در زادگاهش در شهر تری‌یر در آلمان پرده برداری شده است.

گفته شده که این مجسمه هدیه کشور چین است.

شی جین‌پینگ، رهبر چین، کارل مارکس را به عنوان بزرگترین متفکر دنیای مدرن تحسین کرده است.

در همین حال حزب دست راستی "آلترناتیو برای آلمان" نصب این مجسمه را همانند سیلی به صورت قربانیان دوران کمونیسم خوانده است.

انجمن قلم آلمان، گروهی که در زمینه آزادی بیان فعالیت می‌کند، خواسته بود تا زمان رفع حصر لیو شیا، شاعر چینی این مراسم به تعویق بیفتد.

لیو شیا، بیوه نویسنده و برنده صلح نوبل لیو شیابو است. لیو شیابو در ژوئیه سال گذشته به دلیل سرطان درگذشت. این نویسنده نزدیک به یک چهارم عمرش را به دلیل مخالفت با حزب کمونیست در زندان بود.

مقامات شهر تری‌یرگفته اند که بحث در مورد نصب این مجسمه ۴.۵ متری دو سال طول کشید. برخی معتقدند که پذیرش چنین مجسمه‌ای با انتقاداتی که از نقض حقوق بشر در چین می‌شود، سازگاری ندارد.

مجسمه های دیگری هم از کارل مارکس در آلمان وجود دارد.

کارهایی که کارل مارکس برایمان کرده و قدرش را نمی‌دانیم

فیلم 'کارل مارکس جوان' و افکاری که دنیا را متحول کرد

کارل مارکس و بحران سرمایه-داری

حق نشر عکس Reuters
Image caption مقامات شهر تری‌یرگفته‌اند که بحث در مورد نصب این مجسمه ۴.۵ متری دو سال طول کشید.

کارل مارکس که بود؟

او پسر یک وکیل یهودی آلمانی بود. مارکس در پاریس به یک انقلابی کمونیست تبدیل شد و در آن جا با فردریش انگلس ملاقات کرد. همکاری آن ها بعدها ادامه یافت.

این دو با هم مانیفست کمونیسم را به رشته تحریر در آوردند.

مارکس سپس به لندن رفت و کتاب "سرمایه" را نوشت. در این کتاب آمده که سیستم اقتصادی بر پایه منافع شخصی از ثبات برخوردار نیست. صاحبان کارخانه ها از نیروی کار کارگران بهره‌برداری کرده و آن‌ها مالک تولیدات خود نیستند.

موضوعات مرتبط