انتخابات لبنان؛ همه نماینده دارند جز فلسطینیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات لبنان؛ همه نماینده دارند جز فلسطینیان

.یکشنبه در لبنان انتخابات برگزار می‌شود و همه گروه‌های قومی و مذهبی نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند بجز فلسطینیان. پناهندگان فلسطینی با اینکه هفتاد سال است در لبنان به سر می‌برند فاقد حقوق شهروندی‌اند. منال قرطام فعال مدنی فلسطینی برای جلب توجه به این وضعیت خود را نامزد کرسی فلسطینیان در مجلس اعلام کرده و کارزار انتخاباتی به راه انداخته است. گزارش مهرداد فرهمند از بیروت.