بازگشت چه تحریم‌هایی ایران را تهدید می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت چه تحریم‌هایی ایران را تهدید می‌کند؟

تلاش اروپاییها برای قانع کردن دونالد ترامپ به ماندن در برجام وارد دقیقه نود شده. ماه‌ها تلاش آنها تا اینجا نتیجه نداده گرچه مواضعشان درباره بعضی جوانب توافق هسته‌ای، برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش، بیشتر از گذشته به مواضع آمریکا نزدیک شده. تا آنجا که صدای وزیر خارجه ایران درآمد و گفت آنها دارند از جیب ما به آمریکا امتیازات بیشتری می‌دهند. تا یکهفته دیگر باید بدانیم در سر دونالد ترامپ چه می‌گذرد. اگر کشورش را از برجام کنار بکشد، به احتمال زیاد تحریمهای معلق شده برخواهند گشت. امیر پایور از اینکه در آنصورت کدام تحریمها برقرار می شوند و کی گزارش می‌دهد.