دادستان کل نیویورک کناره گیری کرد

Eric Schneiderman حق نشر عکس AFP

اریک اشنایدرمن دادستان ایالت نیویورک در پی ادعاهای تعرض فیزیکی از طرف چهار زن از مقامش استعفا داده است.

پیشتر نشریه "نیویورکر" گزارشی به نقل از چهار زن که آقای اشنایدرمن را به زدن خود متهم می کنند منتشر کرده بود.

دو نفر آنها می گویند زمانی دوست دختر آقای اشنایدرمن بودند.

آقای اشنایدرمن از حامیان صریح اللهجه حقوق زنان در جنبش "#من هم" علیه آزار جنسی بوده است.

او در بیانیه ای که دوشنبه شب منتشر شد نوشت: "در چند ساعت اخیر ادعاهایی جدی علیه من مطرح شده که قویا آنها را رد می کنم ."

او افزود: "هرچند این ادعاها به رفتار حرفه ای من یا عملکرد دفترم مربوط نیست، مانع خواهد شد به طور موثر امور دادستانی را در این مقطع حساس هدایت کنم."

اندرو کومو فرماندار نیویورک در پی انتشار این گزارش ها از آقای اشنایدرمن خواسته بود استعفا دهد.

او گفت: "هیچ کس بالاتر از قانون نیست، از جمله بلندپایه ترین مقام حقوقی ایالت نیویورک."

او افزود: "اعتقاد ندارم اریک اشنایدرمن دیگر توانایی خدمت به عنوان دادستان ایالتی را داشته باشد."

او به عنوان دادستان کل این ایالت در ماه فوریه هاروی واینستین تولیدکننده قدرتمند فیلم که با ادعاهای آزار جنسی روبرو بود را تحت پیگرد قرار داد.

اریک اشنایدرمن بعد از آن اقدام در توییتی علیه آزار و ارعاب جنسی حرف زده بود.