شهرت  آلمانی‌ها در بازیافت زباله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهرت آلمانی‌ها در بازیافت زباله

در مورد زباله‌های پلاستیکی و بازیافت آنها زیاد می‌شنویم : از آلودگی اقیانوس‌ها تا تلاش‌ها برای نجات محیط زیست. در آلمان، ازسال‌ها پیش بازیافت زباله شروع شده و همین باعث شده که از لحاظ نرخ بازیافت در اروپا بهترین وضعیت را داشته باشد. جنی هیل گزارش می‌دهد.