بریتانیا؛ طرحی تشویقی که خیابان‌ها را امن‌تر می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بریتانیا؛ طرحی تشویقی که خیابان‌ها را امن‌تر می‌کند

حدود نیم میلیون نفر در جهان هر ساله در تصادف‌هایی کشته می‌شوند که در آن راننده سرعتی بیش از حد مجاز داشته است. از ده سال پیش، در بریتانیا طرحی آغاز شده تا مردم را تشویق کنند تا با سرعت پایین تر رانندگی کنند. دوگال شا گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط