چهار سال زندان برای استفاده از کیسه پلاستیکی در کنیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهار سال زندان برای استفاده از کیسه پلاستیکی در کنیا

طرح کاهش استفاده از کیسه پلاستیکی در کشورهای زیادی اجرا می‌شود. در کنیا هم، این طرح از هشت ماه پیش شروع شده است. تولید، استفاده و فروش این کیسه‌ها در کنیا جریمه سنگینی دارد و متخلفان ممکن است تا چهل هزار دلار جریمه شوند یا تا چهار سال به زندان بیافتند. بازرسان، هر روز، واحدهای تولیدی و کارخانه ها را بازرسی می‌کنند. ویرجینیا لنگبرگ گزارش می‌دهد.