رفتن به تعیطلات یا فرار؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رفتن به تعطیلات یا فرار؟

نخست وزیر پیشین مالزی ممنوع‌الخروج شد. نجیب رزاق به فساد مالی متهم شده و نخست وزیر جدید مالزی قول داده به اتهام‌های او رسیدگی کند. نجیب رزاق گفته بود که قصد دارد برای استراحت به اندونزی برود، اما مخالفانش می‌گویند که او قصد داشته فرار کند. فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط