استعفای ناگهانی مرد شماره 2 آژانس بین‌المللی اتمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای ناگهانی مرد شماره ۲ آژانس بین‌المللی اتمی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید "ترو واریورانتا"، رئیس بخش بازرسی و نظارت این نهاد استعفا کرده است. کناره‌گیری او سه روز بعد از اینکه آمریکا از برجام کنار کشید انجام شد و هنوز هم دلیلی برای آن داده نشده است. محمد امینی گزارش می‌دهد.