برای نخستین بار یک زن رئیس سازمان سیا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای نخستین بار یک زن رئیس سازمان سیا شد

برای اولین بار یک زن رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شده است. مجلس سنا به گزینه دونالد ترامپ برای ریاست سازمان سیا رای مثبت داد. انتخابی که با بحث و جدل زیادی همراه بوده چون جینا هَسپِل بعد از حملات یازده سپتامبر مسئول یک مرکز بازداشت مخفیانه در تایلند بود که در آنجا دو مظنون شکنجه شده بودند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.