توافق یونان و مقدونیه برای تغییر نام مقدونیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق یونان و مقدونیه برای تغییر نام مقدونیه

بعد از نزدیک به سه دهه اختلاف، یونان و مقدونیه سر تغییر نام کشور مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی به توافق رسیدند. یونان استانی به نام مقدونیه دارد و همین تشابه اسمی باعث این مناقشه طولانی شده بود. گزارش کرولاین ریگبی را ببینید.