شهردار رم جلوی نامیدن میدانی به نام رهبر جریان نئو فاشیستی را می‌گیرد

حق نشر عکس EPA
Image caption ویرجینیا راجی، شهردار رم گفته است نام شخصیت‌های فاشیست نباید روی خیابان‌های پایتخت ایتالیا باشد

شورای شهر رم نامگذاری میدانی به نام رهبر جریان نئوفاشیست ایتالیا را تصویب کرده اما ویرجینیا راجی، شهردار رم گفته است جلوی این اقدام را می‌گیرد.

شورای شهر رم در نشست اخیر خود نامگذاری میدانی به نام جورجو آلمیرانته، موسس و رهبر حزب نئوفاشیستی "جنبش اجتماعی" را تصویب کرد.

احزاب دست راستی و جنبش پوپولیستی پنج ستاره از این طرح حمایت کردند.

اما سازمان‌های یهودی از تصویب این طرح در شورای شهر رم ابراز نگرانی کردند.

موج نارضایتی و خشم عمومی از وضعیت اقتصادی و ورود صدها هزار پناهجو به ایتالیا باعث تقویت راستگراها در این کشور و روی کار آمدن دولتی با مواضع سفت و سخت در باره پناهجویان شده است.

پیشنهاد نامگذاری این میدان را حزب راست افراطی "برادران ایتالیا" مطرح کرد و بعد هم تصویب آن در شورای شهر رم را "پیروزی تاریخی" خواند.

حق نشر عکس Bettmann
Image caption جورجو آلمیرانته، موسس و رهبر حزب نئوفاشیستی "جنبش اجتماعی"

اما ویرجینیا راجی، اولین شهردار زن رم که از جنبش پنج ستاره است گفته است جلوی چنین اقدامی را خواهد گرفت.

شهردار رم گفته است در صدد ارائه طرحی است که نامگذاری خیابان‌های این شهر به نام شخصیت‌های فاشیست و افرادی که افکار و مواضع یهودستیزانه و نژادپرستانه داشتند، را ممنوع کند.

جورجو آلمیرانته نقش اساسی در تدوین قانون نژادی علیه یهودیان در ایتالیای پیش از جنگ جهانی دوم داشت.

این قوانین به تبعیض نژادی علیه یهودیان و سایر اقوام ساکن مستعمره‌های ایتالیا رسمیت می‌داد. این قانون نژادی ایتالیا که از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۳ در این کشور به اجرا در آمد، حقوق مدنی را از یهودیان سلب و انتشار کتاب‌های آنها را ممنوع کرد. یهودیان در این مدت حق آموزش عالی و حضور در ادارات و سازمان‌های دولتی را نداشتند.

به موجب قوانین تکمیلی، اموال آنها توقیف شد و حق سفر هم از آنها گرفته شد.

پس از سقوط دولت بنیتو موسولینی و روی کار آمدن پیترو بادولیو در ایتالیا، این قانون لغو شد.

موضوعات مرتبط