ادامه خشونت ها یک روز بعد از توافق دولت نیکاراگوئه و مخالفان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونتها در نیکاراگوئه علیرغم توافق آتش بس

یک روز بعد از توافق دولت نیکاراگوئه و مخالفان برای آتش بس هنوز خشونت ها ادامه دارد. مذاکرات با میانجیگری کلیسای کاتولیک کشور در جریان است اما به نظر نمی رسد که هیچ یک از طرفین قادر به کنترل گروه هایی باشند که گفته می شود مسئول کشته شدن ۱۷۵ نفر در دو ماه گذشته هستند. ویل گرنت گزارش می دهد