افزایش متوالی آمار پناهجویان جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش متوالی آمار پناهجویان جهان

تازه ترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که افزایش شمار کسانی که در جهان از خانه های خود رانده شده اند رکوردی جدید ثبت کرده‌است. حدود ۶۸ ملیون و پانصد هزار نفر. به طور متوسط در یک سال اخیر روزانه ۴۴ هزار و چهارصد نفر مجبور به ترک شهر و دیار خود شده اند، عمدتا برای فرار از تعقیب دولتها، جنگهای خونین یا خشونتهای کور. جنگ در سوریه، خشونتها در میانمار، بی ثباتی در افغانستان، سودان و سومالی از دلایل اصلی بالاگرفتن موج افزایش بی خانمان ها عنوان شده. ترکیه، لبنان، ایران و آلمان در جمله کشورهایی هستند که بیشتر از دیگران با پیامدهای این وضعیت دست به گریبانند. چرا آوارگی در سطحی جهانی تا این اندازه افزایش داشته؟ هیچ نشانه ای از بهبود دیده می شود؟ گزارش مجید افشاررا ببینید.