نگاهی به چهار نامزد اصلى انتخابات رياست جمهورى ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به چهار نامزد اصلى انتخابات رياست جمهورى ترکیه

رجب طیب اردوغان در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی از مردم ترکیه خواست برای یک دوره دیگر او را به ریاست جمهوری انتخاب کنند. رقیب اصلی او در این انتخابات، محرم اینجه از حزب جمهوری خواه خلق است. نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که انتخابات به دلیل رقابت نزدیک آنها ممکن است به دور دوم بکشد. همچنین حزب حاکم عدالت و توسعه ممکن است اکثریت را در پارلمان از دست بدهد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان همزمان فردا برگزار می شود. مهرداد فرهمند، خبرنگار ما در استانبول، نگاهى کرده به چهار نامزد اصلى انتخابات رياست جمهورى در ترکیه. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط