بازداشتگاههای مرزی، طرح جدید ترامپ برای اسکان پناهجویان غیرقانونی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا در مرز خود با مکزیک بازداشتگاه جدید می سازد

به گزارش رسانه های آمریکا، نیروی دریایی طرحی برای ساخت تعدادی بازداشتگاه در ایالات هم مرز با مکزیک در دست دارد. گفته شده این بخشی از برنامه دونالد ترامپ، رییس جمهوری است برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی. برنامه ای که شامل جدا کردن کودکان از پدرومادرشان هم بود که بعد از اینکه با واکنشهای تند داخلی و خارجی روبرو شد آقای ترامپ تغییرش داد و حالا کودکان هم با والدینشان در بازداشتگاه اسکان داده می‌شوند. کسری ناجی گزارش می دهد.