کنکور در کره جنوبی چه فرقی با ایران دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنکور در کره جنوبی چه فرقی با ایران دارد؟

جمعه، در ایران حدود یک میلیون نفر در کنکور، آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها شرکت کردند. ولی ایران تنها کشوری نیست که کنکور در آن تنش و اضطراب و دلهره بوجود می‌آورد. کره جنوبی هم هر سال شاهد تقلای دانش آموزها و پدر و مادرهایی است که برای ورود به دانشگاه های برتر کره جنوبی خودشان را به آب و آتش می زنند. آزمونی که حتی روی ترافیک هوایی این کشور هم اثر می گذارد. حسین شریف از سئول گزارش می دهد.