پارلمان اروپا قانون کپی رایت را بازبینی می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارلمان اروپا قانون کپی رایت را بازبینی می‌کند

پارلمان اروپا با خواسته هنرمندان و ناشران برای تغییر قانون کپی رایت مخالفت کرده و حالا قانونگذاران باید این طرح را بازبینی کنند تا دوماه دیگر به رای کشورهای عضو گذاشته شود. ناشران و هنرمندان میخواهند شبکه های اجتماعی درآمد حاصل از محتوای دارای کپی‌رایت را با آنها سهیم شوند. گزارش آناهیتا شمس را ببینید.