تهدید چین به مقابله به مثل در برابر آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید چین به مقابله به مثل در برابر آمریکا

چین آن را بزرگترین جنگ تجاری در تاریخ توصیف کرده. اشاره پکن به آمریکاست که بر بخشی از صادرات چین تعرفه بسته است. از دیروز، ۲۵ درصد تعرفه روی بیش از ۳۰ میلیارد دلار واردات اعمال شده. چین هم گفته مقابله به مثل می‌کند. گزارش جان سادورت را ببینیم.