پیروزی جنجالی حزب عمران خان در انتخابات پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی جنجالی حزب عمران خان در انتخابات پاکستان

گروهی از احزاب سیاسی پاکستان، از جمله حزب حاکم مسلم لیگ، شاخه نواز، نتایج انتخابات چهارشنبه را رد کرده اند، انتخاباتی که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پیروز اصلی آن اعلام شد. به گفته این احزاب، در انتخابات تقلب گسترده اتفاق افتاده و آنها جنبشی اعتراضی برای مطالبه تجدید انتخابات تشکیل خواهند داد. کمیسیون انتخابات اما می گوید انتخابات سالم برگزار شد. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط